12 December 1952
12. prosinec 1952

For Peace

Za mír

Congress of Nations, Vienna, December 12-19, 1952

Kongres národů vídeň 12. - 19. XII. 1952

[Scott®: 566; POFIS®: 699]
Missing - Chybi