19 June 1953
19. červen 1953

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 600; POFIS®: 732]
Missing - Chybi