8 October 1953
8. říjen 1953

For Country - For Socialism

Za vlast - za socialismus

Forward on Gottwald's Path to Ensure the Safety and Happiness of our People! - A. Zapotocky

Kupředu Gottwaldovskou cestou k zajištění bezpečnosti a šťastného života našeho lidu! - A. Zápotocky

Czechoslovak Army Day 1953

Den Československé armády 1953

[Scott®: 615; POFIS®: 751]
Missing - Chybi