8 October 1953
8. říjen 1953

The Czechoslovak Red Army

Čs. rudoarmějci

Czechoslovak Army Day 1953

Den čs. armády 1953

[Scott®: 616; POFIS®: 752]
Missing - Chybi