7 November 1953
7. listopad 1953

Lomonsov University, Moscow

Lomonosova universita v Moskvě

Month of Czechoslovak=Soviet Friendship

Měsíc československo-sovětského přátelství 1953

[Scott®: 622; POFIS®: 755]
Missing - Chybi