5 March 1954
5. březen 1954

For the First Anniversary of the Deaths of J. V. Stalin and K. Gottwald

K prvnámu výročí úmrtá J. V. Stalina a Kl. Gottwalda

[Scott®: 640; POFIS®: 773]
Missing - Chybi