15 March 1954
15. březen 1954

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 654; POFIS®: 784]
Missing - Chybi