15 June 1954
15. červen 1954

Prokop Divis 1698-1765

Prokop Diviš 1698-1765

Bicentenary of the Invention of the Lightening Rod June 15, 1754

Dvousté výročí vynalezení hromosvodu 15. VI. 1754

[Scott®: 662; POFIS®: 795]
Missing - Chybi