6 November 1954
6. listopad 1954

Building Socialism in our Country with the Soviet Union

So sovetskym sväzem za vybudovanie socialismu v našej vlasti

[Scott®: 668; POFIS®: 803]
Missing - Chybi