15 March 1955
15. březen 1955

Czechoslovak Automobiles all over the World

Čs. automobily do celého světa

[Scott®: 685; POFIS®: 818]
Missing - Chybi