20 February 1956
20. únor 1956

Second Five-Year Plan 1956-1960

Druhý pětiletý plán 1956-1960

[Scott®: 733; POFIS®: 870]
Missing - Chybi