9 November 1956
9. listopad 1956

The 'Kladno' Locomotive 1855

Lokomotiva 'Kladno' 1855

[Scott®: 771; POFIS®: 908]
Missing - Chybi