28 March 1957
28. březen 1957

[Opera Didactica Omnia ab Anno 1627 ad 1657]

[Opera Didactica Omnia ab Anno 1627 ad 1657]

300th Anniversary of the Writings of John Amos Comenius

300 Výročí vydání spisů Jana Amose Komenského

[Scott®: 792; POFIS®: 929]
Missing - Chybi