8 June 1957
8. červen 1957

National Exhibition of Youn Filatelist Collections, Pardubice 1957

Celostátní výstava sbírek mladých filatelistů Pardubice 1957

[Scott®: 811; POFIS®: 948]
Missing - Chybi