8 June 1957
8. červen 1957

National Exhibition of Youn Filatelist Collections, Pardubice 1957

Celostátní výstava sbírek mladých filatelistů Pardubice 1957

[Scott®: 812; POFIS®: 949]
Missing - Chybi