7 November 1957
7. listopad 1957

V. I. Lenin

V. I. Lenin

40th Anniversary of the Great October Socialist Revolution 1917-1957

Čtyřicáté výročí velké říjnové socialistické revoluce 1917-1957

[Scott®: 827; POFIS®: 963]
Missing - Chybi