20 December 1957
20. prosinec 1957

International Geophysical Year 1957-1958

Mezinárodní geofysikální rok 1957-1958

Academy of Sciences Astronomical Institute Telescope, Ondrejov

Radioteleskop astronomickéhp ústavu čsav v Ondřejové

[Scott®: 836; POFIS®: 972]
Missing - Chybi