20 December 1957
20. prosinec 1957

International Geophysical Year 1957-1958

Mezinárodní geofysikální rok 1957-1958

Meterological Station on Lomnicky Peat at 2634 Meters

Meteroologická stanica no Lomnickém štitu 2634 m.n.m.

[Scott®: 837; POFIS®: 973]
Missing - Chybi