20 December 1957
20. prosinec 1957

International Geophysical Year 1957-1958

Mezinárodní geofysikální rok 1957-1958

Second Soviet Artificial Earth Satellite November 3, 1957

Druhá sovětská umělá družice země 3. XI. 1957

[Scott®: 838; POFIS®: 974]
Missing - Chybi