20 June 1958
20. červen 1958

Socialist Countries Ministers of Communications Conference, Prague 1958

Konference ministrů spojů socialistických zemí Praha 1958

[Scott®: 869; POFIS®: 1002]
Missing - Chybi