1 December 1958
1. prosinec 1958

Skoda Bus 706 RTO

Autokar Škoda 706 RTO

[Scott®: 894; POFIS®: 1030]
Missing - Chybi