1 December 1958
1. prosinec 1958

'Tatra 111' and 'Praga V3S' in Tibet 1956

Kamiony 'Tatra 111' a 'Praga V3S' v Tibetu 1956

[Scott®: 895; POFIS®: 1031]
Missing - Chybi