25 February 1958
25. únor 1958

Industrial Production has Tripled 1948-1958

1948-1958 Průmyslová výroba se ztrojnásobila

[Scott®: 846; POFIS®: 982]
Missing - Chybi