25 February 1958
25. únor 1958

State and Collective Farms Manage Two Thirds of the Land 1948-1958

1948-1958 Na dvou třetinách půdy hospodaří JZD a státní statky

[Scott®: 848; POFIS®: 984]
Missing - Chybi