19 May 1958
19. květen 1958

National Exhibition of Arechival Documents, Prague Castle, May-August

Celostátní výstava archivních dokumentů Praha hrad květen-srpen

1460-1958

1460-1958

Seal of George of Podebrady 1458-1471

Pečeť Jiřího z Poděbrad 1458-1471

[Scott®: 854; POFIS®: 991]
Missing - Chybi