26 May 1958
26. květen 1958

15th Anniversary of the Czechoslovak-Soviet Treaty of Friendship, Mutual Assistance, and Postwar Cooperation

15. výročí uzavření Československo-Sovětské smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci

Atomic reactor in Rez near Prague

Atomový reaktor v Řeži u Prahy

[Scott®: 861; POFIS®: 995]
Missing - Chybi