26 May 1958
26. květen 1958

Society for the Dissemination of Political and Scientific Knowledge

Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí

Science Serves the People

Věda slouží lidu

[Scott®: 856; POFIS®: 996]
Missing - Chybi