26 May 1958
26. květen 1958

4th Congress of the International Democratic Federation of Women 1958

IV. Kongres mezinárodní demokratické federace žen 1958

[Scott®: 858; POFIS®: 998]
Missing - Chybi