18 June 1958
18. červen 1958

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 870a; POFIS®: 999B]
Missing - Chybi