23 March 1959
23. březen 1959

Racial Equality

Rovnost ras

Human Rights Day

Den lidských práv

[Scott®: 905; POFIS®: 1041]
Missing - Chybi