17 April 1959
17. duben 1959

2nd Congress of the Czechoslovak Society for the Dissemination of Political and Scientific Knowledge 17 to 20 April 1959

II. Sjezd čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí 17.-20. IV 1959

[Scott®: 913; POFIS®: 1048]
Missing - Chybi