2 May 1959
2. květen 1959

2nd National Stamp Exhibition

II. Celostátní výstava poštovních známek

Mechanical Engtineers

Strohařů

Pilsen 1959

Plzeň 1959

[Scott®: 916; POFIS®: 1052]
Missing - Chybi