2 May 1959
2. květen 1959

2nd National Stamp Exhibition

II. Celostátní výstava poštovních známek

One Hundred Years in the Service of Technical Progress

Sto let ve službách technického pokroku

Mechanical Engtineers

Strohařů

Pilsen 1959

Plzeň 1959

[Scott®: 917; POFIS®: 1053]
Missing - Chybi