13 May 1959
13. květen 1959

ROH

ROH

Forward to Completing the Construction of Socialism

Kupředu k dovršení výstavby socialismu

4th Trade Union Congress, Prague May 1959

IV. všeodborový sjezd Praha květen 1959

[Scott®: 918; POFIS®: 1054]
Missing - Chybi