13 June 1959
13. červen 1959

Regional Stamp Exhibition

Oblastná vystava poštových známok

Zvolen 1959

Zvolen 1959

[Scott®: 920; POFIS®: 1056]
Missing - Chybi