26 May 1960
26. květen 1960

3rd Congress of the Czechoslovak National Red Cross 1960

III. Celostátní sjezd čs. červeného kříže 1960

[Scott®: 986; POFIS®: 1117]
Missing - Chybi