26 May 1960
26. květen 1960

2nd Congress of the Fire Protection Association 1960

II. Sjezd čs. svazu požární ochrany 1960

[Scott®: 987; POFIS®: 1118]
Missing - Chybi