25 July 1960
25. červenec 1960

50.4 Million Tons of Coal Mined in 1960 to 61.2 61.2 Million Tons in 1965

1960 50.4 mil. t těžba uhľí 1965 61.2 mil. t

3rd Five Year Development Plan Building Socialism in Czechoslovakia

III. Pětiletka plán rozvinuté výstavby socialismu v ČSR

[Scott®: 992; POFIS®: 1127]
Missing - Chybi