25 July 1960
25. červenec 1960

4.2 Million Tons of Pig Iron in 1960 to 7.6 Tons of Pig Iron in 1965

1960 4.2 mil. t surové železo 7.6 mil. t 1965

6.8 Million Tons of Steel Produced to 10.5 Million Tons

6.8 mil. t výroba oceli 10.5 mil. t

3rd Five Year Development Plan Building Socialism in Czechoslovakia

III. Pětiletka plán rozvinuté výstavby socialismu v ČSR

[Scott®: 994; POFIS®: 1129]
Missing - Chybi