25 July 1960
25. červenec 1960

1960 100% Crop Production to 123%, Livestock to 122% 1965

1960 100% rostlinná 123% zivočišmá 122% 1965

Agricural Production

Zemědělská výroba

3rd Five Year Development Plan Building Socialism in Czechoslovakia

III. Pětiletka plán rozvinuté výstavby socialismu v ČSR

[Scott®: 995; POFIS®: 1130]
Missing - Chybi