25 July 1960
25. červenec 1960

1960 100% Chemical Industry to 186% 1965

1960 100% Chemický průmysl 186% 1965

3rd Five Year Development Plan Building Socialism in Czechoslovakia

III. Pětiletka plán rozvinuté výstavby socialismu v ČSR

[Scott®: 996; POFIS®: 1131]
Missing - Chybi