26 February 1962
26. únor 1962

100th Anniversary of the Union of Czechoslovak Mathematics and Physics

Sté výročí založení jednoty čs. matematiků a fyziků

Frantisek Zaviska 1879-1945

František Záviška 1879-1945

Karel Petr 1868-1950

Karel Petr 1868-1950

[Scott®: 1100; POFIS®: 1236]
Missing - Chybi