26 February 1962
26. únor 1962

100th Anniversary of the Union of Czechoslovak Mathematics and Physics

Sté výročí založení jednoty čs. matematiků a fyziků

Miloslav Valouch 1878-1952

Miloslav Valouch 1878-1952

Juraj Hronec 1881-1959

Juraj Hronec 1881-1959

[Scott®: 1103; POFIS®: 1239]
Missing - Chybi