25 February 1963
25. únor 1963

5th Trade Union Congress - Prague

V. Všeodborový sjazd - Praha

[Scott®: 1158; POFIS®: 1293]
Missing - Chybi