11 December 1963
11. prosinec 1963

20th Anniversary of the Friendship and Mutual Assistance Treaty between Czechsoslovakia and the USSR 1943-1963

20. vyročí smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR 1943-1963

[Scott®: 1209; POFIS®: 1345]
Missing - Chybi