10 July 1964
10. červenec 1964

4th Czechoslovak Red Cross Congress, Prague 1964

IV. sjezd čs. červeného kříže v Praze 1964

[Scott®: 1251; POFIS®: 1387]
Missing - Chybi