10 June 1965
10. červen 1965

General Assembly of the FCI Prague 1965

Valné shromáždění FCI Praha 1965

Czech Terrier

Český teriér

[Scott®: 1316; POFIS®: 1452]
Missing - Chybi