10 June 1965
10. červen 1965

General Assembly of the FCI Prague 1965

Valné shromáždění FCI Praha 1965

Afghan Hound

Afghánský chrt

[Scott®: 1317; POFIS®: 1453]
Missing - Chybi