25 June 1965
25. červen 1965

Czechoslovak Children's House

Dům čs. dětí

Prague Castle

Praha - hrad

[Scott®: 1323; POFIS®: 1459]
Missing - Chybi