20 August 1965
20. srpen 1965

105th Birth Anniversary of Ludovit Stur 1815-1965

105. výročie narodenia ľudováta Štura 1815-1965

[Scott®: 1327; POFIS®: 1467]
Missing - Chybi